Regulament proba Half

REGULAMENT PROBA HALF

H3RO – Distanta Half 2020′′ CAMPIONATUL NATIONAL DISTANTA HALF

20 septembrie 2020, Mamaia

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII si REGULILE OFICIALE ALE COMPETITIE

Competiţia “H3RO by TriChallenge– DISTANTA HALF”, denumită în continuare “Competiţie”, este organizată de ACS Smartatletic şi are drept scop promovarea triatlonului ca sport în rândul populaţiei şi susţinerea performanţelor sportive ridicate în rândul atleţilor de triatlon din România.

Participanţii la competiţie au dreptul să respecte termenii şi condiţiile acestor Reguli Oficiale de Competiţie (denumite în continuare “Reguli oficiale”).

Regulile oficiale sunt întocmite şi vor fi făcute publice conform legislaţiei oficiale din România şi vor fi puse la dispoziţie gratuit solicitanţilor pe website-ul www.h3ro.org , precum şi în locaţia Competiţiei.

Competiţia va fi organizată în baza Regulilor de Competiţie ale ITU şi ale Federaţiei Române de Triatlon, iar concurenţii au obligaţia să respecte regulile ITU cu excepţia acelor articole ce prevalează expres acestor reguli.

Regulile ITU sunt puse la dispoziţie pe următorul website:

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2017.pdf

Regulile Federaţiei Române de Triatlon sunt disponibile pe website-ul:

http://frtri.ro/regulamente/

Prin participarea la această Competiţie, participanţii acceptă să respecte şi să urmeze toate dispoziţiile, termenii şi condiţiile Regulilor Oficiale, precum şi ale regulilor în vigoare, şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere transmisă de organizatori la înscriere, la data competiţiei, şi la validarea înscrierii.

SECTIUNEA 2. ORA ȘI LOCATIA COMPETIţIEI

2.1. DATA ȘI LOCUL COMPETIţIEI:

Competiţia se va organiza duminică, 20 septembrie 2020, în Mamaia, în apropierea Hotelului Rex şi a Restaurantului Mesogios (sediul competiţiei şi rutele cu trei runde sunt marcate în harta oficială disponibilă pe website).

Competiţia va lua startul în apropierea Hotelului Rex şi se va încheia în parcarea Primăriei din faţa Hotelului Rex.

Accesul/ieşirea în zona competiţiei:

  1. a) – cu autoturisme private
  2. b) – cu mijloace de transport public

Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, detaliat în Secţiunea 3 din prezentele reguli.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI

3.1. PARTICIPANTI LA COMPETITIE si DESFASURARE

Această competiţie se adresează oricărei persoane pasionate de triatlon, înot, ciclism sau curse de alergare, oricărei persoane cu o stare de sănătate care îi permite să participe la orice cursă a competiţiei.

Vârsta minimă de participare este de 18 ani pentru toate cursele.

Participanţii la această competiţie se pot înscrie la curse individuale sau ştafete.

3.2. DISTANTELE DE PARCURS

Concurenţii vor trebui să parcurgă următoarele distanţe: 1,9 km înot, 90 km bicicletă şi 21 km cursă de alergare.

3.3. TRASEUL COMPETITIEI

Concurenţii la curse individuale trebuie să finalizeze toate cele 3 runde individual – înot, ciclism şi curse de alergare – în această ordine şi să acopere distanţele mai sus menţionate pentru cursa la care s-au înscris.

Ruta competiţiei va fi securizată de garduri, jandarmerie, benzi şi conuri. Reprezentanţii organizatorilor – membrii comisiei responsabili de rută – vor fi prezenţi în anumite rute prestabilite de-a lungul rutei. Au obligaţia să se asigure că toţi concurenţii desfăşoară competiţia în condiţii de perfectă siguranţă şi respectă regulile competiţiei.

Concurenţii care nu respectă ruta oficială sau o scurtează în vreun fel (obţinând astfel un avantaj competitiv) vor fi descalificaţi.

Harta oficială detaliată a întregii rute este disponibilă pe websit-ul oficial în secţiunea Rută.

3.3.1 PROBA DE INOT

H3RO by TriChallenge 2019 - start concurs triatlon
H3RO – emoția startului la cel mai mare concurs de triatlon din România și Sud Estul Europei.

Probele de înot se vor organiza în mare. Toţi concurenţii iau startul simultan.

Forma şi harta rutei de înot va fi postată pe website-ul oficial, în secţiunea Rută.

În cazul schimbărilor de vreme, cum ar fi vânt puternic, ploaie abundentă, temperaturi scăzute, delegaţii tehnici şi medicali pot modifica lungimea rutei de înot sau adopta dispoziţii noi cu privire la folosirea costumelor de neopropen. Decizia finală va fi luată cu o oră înainte de startul competiţiei şi se va comunica expres atleţilor prin delegatul tehnic.

În cazul anulării probei de înot, se poate înlocui cu o probă nouă de alergare.

3.3.2 ZONA DE TRANZITIE

Zona de tranziţie este aceeaşi pentru înot-ciclism ca şi pentru ciclism-înot.

Accesul în zona de tranziţie va fi securizat şi destinat doar participanţilor.

DETALII CU PRIVIRE LA SECURITATEA ZONEI DE TRANZIŢIE:

Zona va fi supervizată video;

Accesul va fi asigurat doar pe baza numărului de bicicletă;

Siguranţa va fi asigurată de o companie de securitate.

Depozitarea bicicletelor şi a echipamentului în zona de tranziţie se va efectua conform programului oficial disponibil pe website. Din motive de siguranţă, în afara intervalului anunţat de depozitare a echipamentului, nu se va permite accesul în zona de tranziţie decât concurenţilor ce participă la cursă în momentul respectiv, chiar dacă semnalul de start pentru cursa concurentului participant nu a fost dat.

Depozitarea bicicletei în zona de tranziţie se va face în locaţia marcată, în funcţie de numărul de competiţie şi cursa la care participă concurentul. Dispozitivele vor fi oferite cu marcaje ce indică intervalul numeric unde se poate depozita o bicicletă în fiecare locaţie.

Depozitarea bicicletei într-o zonă nealocată, înainte de cursă sau la tranziţia T2, se va sancţiona prin avertisment, dacă participantul remediază situaţia înainte de start, sau printr-o penalizare de timp.

Bicicletele pot fi ridicate din zona de tranziţie doar după ce ultimul concurent din cadrul evenimentului a finalizat cursa. Ora exactă va fi anunţată de arbitrii şi MC eveniment la faţa locului.

Bicicletele trebuie ridicate din zona de tranziţie în interval de o oră după ce ultimul concurent a finalizat cursa. În cazul în care un concurent nu ajunge să ridice bicicleta în timp util, organizatorii pot percepe o taxă de ridicare şi depozitare a bicicletei.

  1. a) T1 – înot-ciclism

Implică parcurgerea unei distanţe (prezentată detaliat în pagina rută) între zona de înot şi zona de tranziţie.

  1. b) T2 – ciclism-cursă de alergat

Concurenţii trebuie să îşi depoziteze bicicletele în aceeaşi zonă alocată înainte de competiţie. Încălcarea acestei reguli va fi sancţionată conform celor de mai sus.

Participanţii se pot urca pe bicicletă în zona de tranziţie doar după ce au trecut linia “Mount Bike” şi trebuie să coboare înainte de ”Linia coborâre” (aşezând un picior pe sol înainte de linie) la finalizarea rutei de ciclism. Aceste două linii vor fi marcate corespunzător şi vor exista voluntari care vor anunţa aceste zone. Nerespectarea acestei cerinţe atrage o penalizare conform regulilor ITU.

3.3.3 TRASEU CICLISM

Mihai Vigariu - H3RO by TriChallenge - concurs triatlon
Mihai Vigariu – H3RO – concurs triatlon

Ruta de ciclism este o buclă de aproximativ 10 km lungime, care va fi parcursă de 9 ori (90km).

Drafting 

Drafting-ul NU este permis în timpul cursei de ciclism.

Zona de drafting are o lăţime de 3m, 8m lungime formă dreptunghiulară pentru biciclete şi 5m lăţime, 35m lungime pentru vehicule (motociclete). Lungimea este măsurată de la roata din faţă a bicicletei sau autoturismului. Lăţimea dreptunghiului va fi centrată pe partea de mijloc a bicicletei sau la autoturism în faţă.

Deplasarea unei biciclete sau autoturism în zona de drafting este interzisă, pentru că împiedică un alt concurent să depăşească cu excepţia încălcării zonei de drafting.

Se permite trecerea temporară în zona de drafting în timpul manevrelor de depăşire. Aceasta nu trebuie să depăşească 20 secunde.

Depăşire

– se consideră că un atlet a depăşit un alt concurent când roata din faţă a bicicletei primului a trecut înaintea celui de-al doilea;

– o dată depăşit, un atlet are la dispoziţie 5 secunde să iasă din zona de drafting;

– atleţii trebuie să de deplaseze pe o singură parte a drumului, pentru a permite depăşirea şi să nu-i blocheze pe ceilalţi atleţi.

Cazurile excepţionale în care se permite întrarea în zona de drafting:

– din motive de siguranţă (ex. Evitarea unui obstacol);

– 100m înainte şi după staţia de alimentare, la intrarea şi ieşirea din zona de tranziţie;

– 100m înainte şi după o curbă strânsă.

Penalizări pentru pătrunderea în zona de drafting:
– avertisment la prima încălcare de către atlet, dacă atletul iese din zona de drafting;
– penalizare de timp la a doua nerespectare

3.3.4 TRASEU DE ALERGARE

H3RO by TriChallenge - proba alergare
H3RO – proba alergare

Traficul rutier pe ruta de alergare este complet oprit.

Ruta de alergare este o buclă de aproximativ 2,5 km lungime şi trebuie parcursă de mai multe ori de către participanţi. Calculul reprezintă exclusiv responsabilitatea concurenţilor. Dacă la validarea rezultatelor se constată că un concurent nu a acoperit numărul complet de ştafete, concurentul respectiv va fi descalificat.

Cursa de alergat se va organiza pe promenada Mamaia.

Va exista o singură staţie de alimentare pe ruta de alergat, destinată folosirii participanţilor la fiecare parcurgere a buclei.

3.3.5 PANOU DE PENALIZARE

Conform hărţii oficiale, de-a lungul rutei de alergat, va exista un panou de penalizare pentru penalizările de timp aplicate de oficialii tehnici la ruta de înot, în zona de tranziţie sau ruta de ciclism.

Penalizarile de timp sunt:
– 5 minute pentru drafting
– 30 de secunde pentru alte incalcari ale regulamentului

În această zonă, numerele concurenţilor cărora li se aplică o penalizare de timp vor fi afişate vizibil pe panou. Constituie obligaţia participantului să verifice panoul pentru a descoperi dacă i s-a aplicat o sancţiune de timp sau nu.

Aplicarea unei sancţiuni de timp:

Se face prin oprirea completă de către oficialul tehnic din zonă, care va începe să calculeze sancţiunea de timp. Dacă atletul se deplasează în timpul aplicării sancţiunii (alergatul pe loc fiind de asemenea interzis), oficialul tehnic va opri calculul până ce atletul se opreşte complet.

Sancţiunea se poate aplica de fiecare dată când doreşte atletul, până la încheierea cursei. Dacă unui atlet i se aplică mai multe penalizări, poate decide să le efectueze o dată sau în mai multe rânduri.

Nerespectarea sancţiunilor de timp aplicate atrage descalificarea.

3.4. INSCRIERE

Participanţii se pot înscrie prin completarea unui formular online pe website-ul oficial.

Locurile nu sunt transferabile însă în situaţii speciale (urgenţă/ vătămare/incapacitate motivată de participare), locul se poate transmite unei alte persoane însă nu mai târziu de data de 1 AUGUST. Aceeaşi regulă se aplică şi schimbării poziţiei unui participant de la o cursă la alta. După data de 6 septembrie nu va mai fi posibilă nicio modificare în sistemul de înscriere. Taxa de transfer este in valoare de 60 de lei.

Participarea la proba individuala se face numai daca participantul este posesor de legitimatie anuala FRTRI valabila, la momentul participarii. In acest fel organizatorul se asigura ca participantul are vizita medicala efectuata.

Membrii stafetelor nu platesc legitimatie anuala.

3.5. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Toţi concurenţii trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere prin care să certifice că sunt apţi medical să participe la competiţie.

Participarea la competiţie/eveniment a persoanelor care au consumat băuturi alcoolice/droguri sau se află sub influenţa acestor substanţe, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozibile sau de incendiere, substanţe lacrimogene, iritante sau paralizante, dispozitive de electroşoc sau alte dispozitive care pot fi folosite în acţiuni violente sau pot perturba desfăşurarea normală a evenimentului este interzisă.

Persoanele care încalcă aceste dispoziţii vor fi înlăturate de organizatori din zona evenimentului, chiar şi apelând la ajutorul autorităţilor de aplicare a legii, dacă este necesar.

Datele şi orele la care se pot completa declaraţiile pe proprie răspundere sunt prezentate în detaliu pe website-ul oficial.

3.6. CONDITII DE ECHIPAMENT si COMPETITIE. NUMERE DE COMPETITIE

Concurenţii vor folosi propriul echipament în cadrul competiţiei. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament corespunzător condiţiilor de vreme de la momentul respectiv din ziua competiţiei.

Echipamentul de competiţie va respecta regulile ITU.

În funcţie de temperatura apei, se va anunţa dacă este obligatoriu, opţional sau interzis un costum de neopropen pentru cursa de înot. Este obligatorie casca de înot oficială pentru cursa de înot.

Numerele de competiţie, casca de înot şi cip-ul de cronometrare vor fi oferite de organizatori concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe proprie răspundere.

Numerele de competiţie vor veni cu o bandă elastică şi trebuie purtate pe spate de fiecare concurent în timpul cursei de ciclism, după care se vor pune pe piept/abdomen în timpul cursei de alergare, pentru a fi vizibile. Numărul de participant nu trebuie deteriorat (tăiat, rupt, îndoit) sau acoperit în vreun fel.

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toţi concurenţii pe durata cursei de ciclism, precum şi pe durata încălzirii înainte de cursă.

Bicicletele acceptate la competiţie sunt biciclete specifice triatlon / biciclete de probă de contra timp, biciclete de sosea. Trebuie să fie în stare bună de funcţionare, cu frâne funcţionabile pe ambele roţi. Conform regulilor internationale de triatlon, la distanta half nu este persmis tipul de bicicleta MTB.

3.8. START si LIMITE DE TIMP

Startul şi limitele de timp pentru fiecare cursă sunt prezentate pe pagina de program.

Programul poate suferi modificări, care vor fi anunţate în prealabil.

Organizatorii şi delegaţii tehnici FRTRI îşi rezervă dreptul de a înlătura un atlet din cursă şi atletul DNF dacă personalul cursei noastre consideră că nu există nicio posibilitate ca participantul să încheie proba (înot, ciclism, alergare) înainte de timpii de oprire în funcţie de locaţia, timpul şi viteza medie a atletului până în punctul respectiv.

3.9. STABILIREA REZULTATELOR

Clasificarea per categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea linie finale, timpul necesar fiecărui participant pentru a completa întreaga rută va fi calculat prin cip-ul cronometru tip brăţară. Aceste cip-uri vor fi returnate după trecerea linie finale.

Se vor efectua clasificări separate pentru fiecare categorie de vârstă.

Categoriile vor avea la bază intervalele de vărstă, prezentate în detaliu pe pagina Categorii şi Premii de pe site-ul www.h3ro.org

3.10. ARBITRII TRASEU, DELEGATI TEHNICI si PANOU ARBITRAJ

Arbitrajul competiţiei va fi asigurat de o echipă de oficiali tehnici în numele Federaţiei Române de Triatlon.

Echipa de oficiali tehnici şi membrii ai comisiei cursei (arbitrii rută), formată din minimum 20 persoane alese de delegatul tehnic al Federaţiei Române de Triatlon, va acoperi întreaga zonă a curselor şi se vor asigura de respectarea rutei şi a prezentelor reguli de către concurenţi.

Orice încălcare a acestor reguli se va sancţiona de către oficialii tehnici prin avertisment, penalizare de timp sau descalificare, în funcţie de gravitatea nerespectării.

Dacă un membru al comisiei responsabil de o cursă notifică o tentativă din partea unui concurent de ”a scurta ruta” (prin scurtare sau deviere), concurentul va fi descalificat.

3.10.1 ECHIPA DE ARBITRAJ

Echipa de arbitraj va fi responsabil de soluţionarea tuturor contestaţiilor. Membrii echipei de arbitraj vor fi anunţaţ în cadrul şedinţei tehnice organizate înainte de eveniment.

3.10.2 DEPUNEREA si SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Contestaţiile se vor depune la biroul oficial al evenimentului ce se află în afara liniei de finalizare a cursei. Formularele de contestaţie sunt disponibile la biroul respectiv.

Contestaţiile se vor depune personal de către atlet sau un membru al echipei de ştafetă în maximum 30 minute de la încheierea cursei la care au participat.

Contestaţiile vor fi soluţionate de echipa de arbitraj alocata pentru acest lucru in termen de maxim doua spatmani.

Vor fi folosite atat probe video, foto si martori.

SECTIUNEA 4. ANUNTARA si PREZENTAREA PREMIILOR

4.1. TITLURI si PREMII

Premiile se vor împărţi în 2 categorii principale:

Premii OPEN ce constau în bani:

Loc Feminin Masculin
1 3000 3000
2 2000 2000
3 1200 1200
4 800 800
5 700 700

Premiile sunt exprimate in ron si sunt brute, plata impozitelor aferente urmand a fi efectuate de organizator

GRUPE DE VÂRSTĂ (amatori) – se vor oferi cupe la primii trei clasati la fiecare categorie de varstacu următoarele menţiuni:

Nu se acordă cupe participanţilor din categorii cu mai puţin de 3 concurenţi.

Daca sunt categorii de varsta unde sunt mai putini de 5 concurenti, cupa va primi doar castigatorul categoriei.

Toţi participanţii vor primi diplome electronice de participare, medalie de finisher, cip de cronometrare si tricou. Inclusiv cei care sunt DNF sau DNS.

DNF – did not finish (nu a terminat)

DNS – did not start (nu a luat startul dar este inscris)

La stafete se vor premia primele 3 stafete la open si primele 3 stafete la fiecare categorie ( feminin, mixt, masculin). Daca la o categorie vor fi mai putin de 3 stafete participante se vor premia doar la open. Premiile vor consta in diplome electronice, cupe si premii in produse.

Echivalentul premiilor în bani se va plăti DOAR prin transfer bancar în termen de 30 de zile lucratoare de la data evenimentului. Nu se acceptă nicio altă metodă de plată. În termen de 14 zile de la eveniment, câştigătorii vor trimite un e-mail la contact@smartatletic.ro cu numărul contului IBAN în care se vor transfera premiile în bani, împreună cu o copie a cărţii de identitate (certificat de rezidenţă fiscală pentru cetăţeni străini).

Ceremonia oficială de premiere se va organiza conform programului oficial afişat pe website.

SECTIUNEA 5. CONDITII ADMINISTRATIVE

5.1. CONDITII ADMINISTRATIVE (IN TIMPUL CURSELOR)

Organizarea evenimentului constituie responsabilitatea organizatorului, ACS Smartatletic, responsabila de implementarea evenimentului.

Participanţii care renunţă la cursă în timpul competiţiei sunt rugaţi să meargă în zona Start/Final pentru a notifica abandonul cursei arbitrului rutei din locaţia respectivă.

Se va asigura îngrijire medicală pe parcursul competiţiei în caz de vătămare accidentală, iar echipa medicală este disponibilă în apropierea zonei start/final.

5.2. CONDITII ADMINISTRATIVE EXCEPTIONALE

În situaţii excepţionale, care nu pot fi anticipate, ce ameninţă desfăşurarea în siguranţă a evenimentului (ex. Condiţii meteorologice extreme), evenimentul va fi amânat sau anulat.

În cazul în care evenimentul este amânat sau anulat, taxele de participare sunt nerambursabile. În cazul în care evenimentul este anulat, participanţii vor primii kitul complet de participare.

5.3. CONDITII ADMINISTRATIVE (GENERALITATI)

Conform legislaţiei în vigoare, organizatorii vor face publice numele şi premiile oferite în cadrul acestei competiţii. Lista câştigătorilor va fi publicată pe website-ul oficial în termen de 7 zile de la eveniment.

Organizatorii se obligă să respecte dispoziţiile legii nr. 667/2001 cu privire la protecţia datelor personale.

Drept urmare, organizatorii se obligă să respecte confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor competiţiei şi să le folosească potrivit prezentelor reguli oficiale, declaraţiilor pe proprie răspundere ale participanţilor şi legislaţiei în vigoare.

Se interzice abandonarea de către concurenţi de broşuri sau deşeuri în zona competiţiei, riscând descalificarea din competiţie. Coşuri de gunoi sunt puse la dispoziţie, iar organizatorii oferă saci de gunoi în zona start/final. La finalul evenimentului, organizatorii vor asigura ridicarea deşeurilor şi depozitara în zonele special amenajate.

Participarea la competiţie/eveniment a persoanelor care au consumat băuturi alcoolice/droguri sau se află sub influenţa acestor substanţe, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozibile sau de incendiere, substanţe lacrimogene, iritante sau paralizante, dispozitive de electroşoc sau alte dispozitive care pot fi folosite în acţiuni violente sau pot perturba desfăşurarea normală a evenimentului este interzisă.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele reguli înainte de data de începere a competiţiei, obligăndu-se să anunţe orice modificare efectuată pe website-ul oficial, precum şi în locaţia evenimentului.

eveniment avizat de:

FEDERATIA ROMANA DE TRIATLON